Návštevník

  Sedemnáste storočie slovom a obrazom : Staré tlače z historickej knižnice ZsM

  Výstava

  Trnavský samosprávny kraj, Západoslovenské múzeum v Trnave
  Výstava:
  Autor: Mgr. Milan Ševčík
  Termín: 23. apríla 2021 – 31. marca 2023
  Miesto: Múzeum knižnej kultúry
  Výstava sprístupnená bez vernisáže

   V zbierkach historickej knižnice Západoslovenského múzea v Trnave sa nachádza vyše päťsto starých a vzácnych tlačí zo 17. storočia. Mnohé z nich sú aj v dnešnej dobe zaujímavé pre verejnosť, preto sme sa rozhodli prezentovať návštevníkom túto zbierku prostredníctvom výstavy Sedemnáste storočie slovom a obrazom, ktorá bude sprístupnená v Múzeu knižnej kultúry.

  Vystavené knihy sú v rôznych jazykoch, najmä však v latinčine. Obsahovo je výstava zameraná na dejiny Uhorska, vedu a techniku, školstvo, antických autorov, geografiu či emblematiku. Spomenúť môžeme napr. známe historické dielo Dejiny Uhorska od Antonia Bonfiniho (Rerum Ungaricarum Decades Quatuor cum dimidia. Hanau, 1606), nádherne ilustrovanú knihu o Číne (Athanasius Kircher - China Monumentis. Amsterdam, 1667),  veľkú knihu emblémov (Imago Primi Saeculi Societatis Jesu... Antverpy, 1640) či hudobnú príručku Coriolana Orsucciho v taliančine (Li Primi Albori Musicali Per li Principianti della Musica Figurata... Bologna, 1679).

  Celá výstava pozostáva z 25 historických tlačí, ktoré sú doplnené kópiami ilustrácií z týchto kníh a obsiahlymi sprievodnými textami prezentujúcimi panovníkov Uhorska, protihabsburské povstania, rekatolizáciu na našom území, tridsaťročnú vojnu, literatúru 17. storočia či trnavské tlačiarne.


  Kircherovo dielo China Monumentis z roku 1667, zbierkový fond ZSM

  23.4.2021 - 31.3.2023