Návštevník

  Škola korčuľovania pre deti a dospelých

  Šport

  Škola korčuľovania pre deti a dospelých začína v sobotu 6. novembra. Základy tejto výbornej pohybovej aktivity sa budete môcť naučiť na Mestskom zimnom štadióne v Trnave v štyroch termínoch: 

  Turnus A: od 6. novembra 2021 do 29. novembra 2021 
  Turnus B: od 4. decembra 2021 do 10. januára 2022
  Turnus C: od 15. januára 2022 do 7. februára 2022
  Turnus D: od 12. februára 2022 do 19. marca 2022

  Tréningy:
  pondelok: 17.15 - 18.00 h
  sobota: 7.45 - 8.30 h a 8.30 - 9.15 h  

  Informácie: 
  mobil: 0905/944 289 a web: www.krasotrnava.sk 

   

  6.11.2021 - 19.3.2022

   
  Chcete vedieť, čo je nové?