Návštevník

  STATUS OBETE TRESTNÉHO ČINU A JEHO VÝZNAM

  Iné

  5. novembra o 18.00 h v Aule 1A1 FF TU, Hornopotočná 23

  Psychologické večery v Trnave
  STATUS OBETE TRESTNÉHO ČINU A JEHO VÝZNAM

  Mgr. Iveta Schusterová, PhD.
  Vstup voľný

  Organizátori: Psychologická ambulancia Centra podpory študentov TU, Slovenský inštitút logoterapie, Katedra psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave s finančným príspevkom Mesta Trnava

  5.11.2019 18:00

   
  Chcete vedieť, čo je nové?