Občan

Úradné tlačivá

 
 
 
4.1.2021 15:10
 

Z dôvodu preventívnych opatrení na obmedzenie šírenia koronavírusu sa žiadosť nepodpisuje priamo na matričnom úrade, ale je potrebné ju NEPODPÍSANÚ vhodiť do schránky pred mestským úradom, zaslať poštou (Trhová 3, 917 71 Trnava) alebo e-mailom na adresu marta.kleimanova@trnava.sk. Je nevyhnutné na žiadosť uviesť telefonický kontakt, aby sa zamestnanci matriky mohli spojiť so žiadateľom a dohodnúť ostatné potrebné veci.

 
Chcete vedieť, čo je nové?