Občan

Úradné tlačivá

 
 
 
13.5.2022 9:07
 

Žiadosť o vydanie povolenia Mesta Trnavy k predaju na trhovom mieste – Mestský trh