Občan

Úradné tlačivá

 
 
 
19.1.2012 2:12
 

19.1.2012 2:09
 

Ohlásenie vzniku daňovej povinnosti za miestnu daň za ubytovanie

19.1.2012 2:11
 

Ohlásenie zániku daňovej povinnosti za miestnu daň za ubytovanie

 
Chcete vedieť, čo je nové?