Občan

Úradné tlačivá

 
 
 
14.2.2013 11:38
 

Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca mesta Trnava podľa § 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

12.11.2013 10:13
 

Návrhy treba poslať spravidla do 31. decembra konkrétneho roka na adresu Primátor mesta Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava alebo elektronicky na adresu viera.hrdinova@trnava.sk

7.3.2013 15:50
 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára mesta Trnavy podľa čl. 7 ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

 
Chcete vedieť, čo je nové?