Občan

Úradné tlačivá

 
 
 
9.11.2020 9:31
 

Ohlásenie vzniku daňovej povinnosti za miestnu daň za ubytovanie

9.11.2020 9:30
 

Ohlásenie zániku daňovej povinnosti za miestnu daň za ubytovanie

12.4.2022 9:00
 

Hlásenie pobytu pre odídencov (SK/UA)

14.2.2013 11:38
 

Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca mesta Trnava podľa § 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

12.11.2013 10:13
 

Návrhy treba poslať spravidla do 31. decembra konkrétneho roka na adresu Primátor mesta Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava alebo elektronicky na adresu viera.hrdinova@trnava.sk