Občan

Úradné tlačivá

 
 
 
18.3.2024 12:23
 

Ohlásenie vzniku daňovej povinnosti za miestnu daň za ubytovanie

18.3.2024 12:24
 

Ohlásenie zániku daňovej povinnosti za miestnu daň za ubytovanie

12.4.2022 9:00
 

Hlásenie pobytu pre odídencov (SK/UA)