Občan

Úradné tlačivá

 
 
 
7.3.2013 15:50
 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára mesta Trnavy podľa čl. 7 ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

24.5.2021 10:45