Občan

Úradné tlačivá

 
 
 
11.1.2018
 

Žiadosť o výpis z archívnej knihy a informačných systémov mesta Trnava pre účely zistenia veku stavby (hlavne pre spracovanie znaleckých posudkov).

Chcete vedieť, čo je nové?