Občan

17. Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia

12.9.2013 16:12

 

Kľúčové slová