Občan

Bytový dom Bottova, Trnava - LIANTI s.r.o.

22. marca 2012 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania na stavbu: Bytový dom Bottova, Trnava - LIANTI s.r.o. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnavy v lehote 15 dní.

22.3.2012 1:15

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?