Občan

Cesta I/51 Trnava - severný obchvat, II. etapa, v rozsahu SO 311, 122, SSC - IVaSC Bratislava

16. marca 2012 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené kolaudačné rozhodnutie KÚ pre CDaPK Trnava, verejnou vyhláškou, o povolení užívať stavby: Cesta I/51 Trnava - severný obchvat, II. etapa, v rozsahu SO 311, 122, SSC - IVaSC Bratislava. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnavy v lehote 15 dní.

16.3.2012 1:11

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?