Občan

Čiastočná uzávierka na Halenárskej ulici

Z dôvodu rozkopávky miestnej komunikácie za účelom rekonštrukcie vodovodného potrubia sa uskutoční čiastočná uzávierka miestnej komunikácie, bude uzavretý jeden jazdný pruh (polovica MK).

Doba uzávierky: od 07.00 hod. dňa 29. 03. 2017  do 18.00 hod. dňa 30. 04. 2017

Úsek a dĺžka uzávierky: v úseku križovatky ulíc Dolnopotočná – Halenárska – Haulíková po okružnú križovatku pri VŠZP, v dĺžke 330 m.

Popis a dĺžka obchádzky: Ulica Halenárska bude počas uzávierok prejazdná iba v jednom jazdnom smere a to od okružnej križovatky pri VŠZP smerom k základnej škole Angely Merici. Vjazd do ulice Veselá a výjazd z parkoviska pri križovatke ulíc Dolnopotočná a Halenárska budú zabezpečené a provizórne premostené oceľovými doskami.

14.3.2017 16:10

 
Chcete vedieť, čo je nové?