Občan

Čiastočná uzávierka na Špačinskej ceste _09.augusta 2020

Z dôvodu natáčania reklamného videa  sa uskutoční čiastočná uzávierka miestnej komunikácie na Špačinskej ceste (smer z mesta pri svetelnom signalizačnom zariadení, priechod pre chodcov) v Trnave.

Doba uzávierky: 09. 08. 2020 od 6.00 h do 9.00 h

Úsek a dĺžka uzávierky: v dĺžke cca 15 metrov

Popis a dĺžka obchádzky: obchádzka nie je potrebná