Občan

Čiastočná uzávierka na Ulici Gen. Goliana a Mikovíniho ulici

Z dôvodu rekonštrukcie okružnej križovatky na Zelenečskej ulici č. III/1287 sa uskutoční čiastočná uzávierka na Ulici Gen. Goliana a Mikovíniho ulici. 

Doba uzávierky: od 02. 11. 2020 od 00:01 h  do  22. 11. 2020 do 23:59 h

Úsek a dĺžka uzávierky: čiastočná uzávierka okružnej križovatky na ulici gen. Goliana a ulici Mikovíniho, v dĺžke cca 37 m

Popis a dĺžka obchádzky: obchádzková trasa bude usmernená prenosným dopravným značením 

 
 
 

27.10.2020 15:31