Občan

Čiastočná uzávierka na ulici Olympijská - v 2. etapách

Z dôvodu rekonštrukcie miestnej komunikácie sa uskutoční čiastočná uzávierka miestnej komunikácie (bude uzavretý jeden pruh) a úplná uzávierka chodníka na ulici Olympijská.

Doba uzávierky:

  • 1. etapa: od 8.00 hod. dňa 16. 08. 2017 do 17.00 hod. dňa 16. 9. 2017
  • 2. etapa: od 8.00 hod. dňa 16. 9. 2017 do 17.00 hod. dňa 16. 10. 2017

Popis a dĺžka obchádzky:  od križovatky ulíc Olympijská a Poštová po križovatku ulice Olympijská a Ulice parašutistov, v dĺžke 305,37 m. Obchádzková trasa bude vedená po vedľajších (susedných) jazdných pruhoch. Pri uzatvorení ľavej strany komunikácie v smere od Veternej ulice bude doprava jednosmerná a v opačnom smere bude viesť obchádzka z Ulice parašutistov na Sibírsku, Poštovú a Olympijskú, resp. cez Stavebnú, Rovnú, Spojnú na Olympijskú. Pri uzatvorení pravej strany bude ulica jednosmerná od Ulice parašutistov a v opačnom smere bude viesť obchádzka cez Ulicu Poštovú, Sibírsku a Ulicu parašutistov, resp. cez Poštovú, Spojnú, Leteckú, Sibírsku a Ulicu parašutistov.

 

 

11.8.2017 13:12

 
Chcete vedieť, čo je nové?