Občan

Čiastočná uzávierka na ulici Paulínska

Z dôvodu zriaďovania kanalizačnej prípojky pre polyfunkčný dom sa uskutoční čiastočná uzávierka miestnej komunikácie.

Druh uzávierky: Čiastočná - na obojsmernej komunikácii, ktorá je pre každý jeden jazdný smer rozdelená zeleným pásom bude uzavretá časť jazdného pruhu alebo k nemu priľahlé parkovacie miesta, ktoré sú súčasťou komunikácie. Pred objektom Slovenskej technickej univerzity (STU) bude čiastočná uzávierka príjazdovej komunikácie.

Doba uzávierok:

  • ulica Paulínska od 07.00 hod. dňa 03. 04. 2017 do 18.00 hod. dňa 05. 05. 2017
  • pred STU od 07.00 hod. dňa 03. 04. 2017  do 18.00 hod. dňa 05. 05. 2017


Úsek a dĺžka uzávierky: Od objektu bývalého „Balakova“ po objekt poisťovne ALLIANZ, v dĺžke cca 60 m. Pred objektom STU bude v dĺžke cca 60 m.

Popis a dĺžka obchádzky: Obchádzková trasa nie je potrebná, pretože cestná premávka bude vedená po zúžených jazdných pruhoch vytvorených aj z parkovacích miest priľahlých k jazdnému pruhu. Pred objekt STU bude vozidlám umožnený vjazd ako aj výjazd.

31.3.2017 13:39

 
Chcete vedieť, čo je nové?