Občan

Čiastočná uzávierka parkoviska a komunikácie Hlboká 12,13,14

Z technických príčin sa uskutoční čiastočná uzávierka parkoviska a komunikácie Hlboká 12, 13, 14.

Žiadateľ: Mestský úrad v Trnave, Odbor investičnej výstavby, IČO: 00313114, Ulica Trhová 3, 91701  Trnava

Dôvod uzávierky: vybudovanie parkovacích miest na sídlisku Hlboká 12, 13, 14 –  III. etapa

Druh uzávierky: čiastočná uzávierka parkoviska a komunikácie

Doba uzávierky: od 26. októbra do 15. decembra 2022

Úsek a dĺžka uzávierky: Hlboká 12, 13, 14 – cca 25 parkovacích miest

Popis a dĺžky obchádzky: určená prenosným dopravným značením

25.10.2022 13:16