Občan

Čiastočná uzávierka parkoviska na Hornopotočnej

Parkovisko na Hornopotočnej ulici v Trnave bude od 23. apríla do 15. júna 2012 čiastočne uzavreté. Dôvodom uzávierky je archeologický výskum, ktorý musí predchádzať plánovanej výstavbe Univerzitného parčíka v tejto lokalite. Obchádzková trasa nie je potrebná, pretože na parkovisku nebude obmedzený vjazd a výjazd vozidiel. Investorom stavby je Mesto Trnava. Práce bude vykonávať spoločnosť CS s.r.o., Coburgova 84, 917 01 Trnava, zodpovedný pracovník Ing. Juraj Halmo t. č. 0917 301 200.

27.4.2012 4:13