Občan

Čiastočná uzávierka parkoviska pred Mestskou športovou halou (Rybníková)

Z dôvodu konania Župnej olympiády stredoskolskej mládeže TTSK sa uskutoční čiastočná uzávierka parkoviska pred Mestskou športovou halou na Rybníkovej ulici. . 

Doba uzávierky: od 06.30 hod. dňa 28. 04. 2022 do 17.30 hod. dňa 29. 04. 2022

Úsek a dĺžka uzávierky: parkovisko pred Mestskou športovou halou (Rybníková)  28. 04. 2022 od 6.30 h do 15.00 h, parkovisko pred Relax – polovica z 1 celého pásu (Rybníková) od 28. 04. 2022 od 6.30 h do 29. 04. 2022 do 17.30 h 

Popis a dĺžka obchádzky: obchádzková trasa nie je potrebná