Občan

Čiastočná uzávierka Štefánikovej ulice bude od 20. marca do 6. apríla

Z dôvodu archeologického výskumu bude nutná čiastočná uzávierka ulice Štefánikova.

Pre žiadateľa: Obchodné meno: Mesto Trnava, odbor investičnej výstavby

Sídlo: Hlavná 1, 917 71 Trnava

Dôvod uzávierky: archeologické sondy

Druh uzávierky:  čiastočná uzávera chodníkov, miestnych ciest a parkoviska

Doba uzávierky: od 20.03.2023  0.00 h – do 06.04.2023  23.59 h

Úsek a dĺžka uzávierky:

Ulica Štefánikova – v úseku od ulice Rybníkova po ul. Františkánska v dĺžke 30 m, parkovisko uzatvorené, jazdný pruh zúžený, prejazdný.

Ulica Štefánikova – v úseku od ulice Horné Bašty smerom k ul. Rybníkova v dĺžke 15 m, jazdný pruh zúžený, prejazdný

Ulice Horné Bašty a Františkánska – zúženie jazdného pruhu v oblasti križovatky so  Štefánikovou

Popis a dĺžka obchádzky: obchádzková trasa nie je potrebná, doprava podľa dočasného dopravného značenia.

16.3.2023 8:30