Občan

Čiastočné uzávierky miestnych komunikácií - Jánošíkova, Martina Benku, Kukučínova, Legionárska

Z dôvodu rozkopávky miestnych komunikácií za účelom rekonštrukcie plynovodov sa uskutoční čiastočná uzávierka miestnach komunikácií. na uliciach Jánošíková, Martina Benku, Kukučínova a Legionárska. 

Doba uzávierky: od 6.00 hod. dňa 15. 05. 2017  do 16.00 hod. dňa 15. 08. 2017

Úsek a dĺžka uzávierky:  

  • Ulica Jánošíkova bude čiastočne uzavretá od ulice Jána Hajdóczyho po ulicu Kukučínova v dĺžke 250 m.  
  • Ulica Legionárska bude čiastočne uzavretá od ulice Kukučínova po ulicu Jána Hajdóczyho v dĺžke 260 m.
  • Komunikácia na ulici Kukučínova bude čiastočne uzavretá od križovatky s ulicou Jánošíkova po križovatku s ulicou Pažitná v dĺžke 60 m. Na ulici Kukučínova bude zároveň úplne uzavretý chodník od križovatky s ulicou Pažitná po križovatku s ulicou Mikuláša Koperníka a úplná uzávierka chodníka bude pokračovať až na ulicu Martina Benku po ulicu Mikuláša Koperníka v dĺžke cca 120 m. Počas prác (rozkopávky) v križovatke ulíc Slnečná - Martina Benku - Kukučínova bude miestna komunikácia čiastočne uzatvorená a musí byť prenosným dopravným značením vyznačená prednosť vozidiel.

Popis a dĺžka obchádzky: Obchádzkové trasy ulíc Jánošíkova, Legionárska nie sú potrebné, pretože tieto ulice sú jednosmerné a cestná premávka bude vedená vedľa pracovného pásu po druhom jazdnom pruhu. Na ulici Kukučínova tak isto nebude potreba obchádzky, pretože cestná premávka bude usmernená prenosným dopravným značením s prednosťou v jazde v smere od kruhového objazdu na križovatke ulíc Kukučínova – Špačinská cesta, v dĺžke cca 60 m. Usmernenie cestnej dopravy na ulici Kukučínova platí i pre Mestskú autobusovú dopravu.

29.3.2017 14:39

 
Chcete vedieť, čo je nové?