Evidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby ZOS

Evidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby ZOS za august 2022. 

 ZOS 

31.8.2022 13:04