Občan

GINKO Bytový dom s polyfunkciou - Ing. Tibor Čambál

Na úradnej tabuli Mesta Trnavy bolo vyvesené územné rozhodnutie verejnou vyhláškou o umiestnení stavby: GINKO Bytový dom s polyfunkciou - Ing. Tibor Čambál. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnavy v lehote 15 dní.

18.1.2012 12:49

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?