Občan

Humanizácia Vl. Clementisa 58-67 v Trnave, Mesto Trnava

9. marca 2012 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania na stavbu: Humanizácia Vl. Clementisa 58-67 v Trnave. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnavy v lehote 15 dní.

12.3.2012 1:06

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?