Občan

IBV Trnava - Pekné pole IV, United Industries a.s.

5. marca 2012 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania o umiestnení stavby IBV Trnava - Pekné pole IV, United Industries a.s. Ústne pojednávanie je nariadené na deň 03.apríla 2012 (t.j. utorok) o 09:15 hod., so stretnutím účastníkov na Mestskom úrade v Trnave, Ulica Trhová 3, II. poschodie, č,dverí 215. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnava v lehote 15 dní.

6.3.2012 1:02

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?