Občan

Imagewell, s.r.o. - povolenie reklamného zariadenia

Na úradnej tabuli Mesta Trnavy bolo vyvesené oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania a upustenie od ústneho pojednávania o povolení informačno – reklamného a propagačného zariadenia pre investora: Imagewell, s.r.o., Zochova 16, Bratislava. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnavy v lehote 15 dní.

2.1.2012 12:25

 

Súvisiaci obsah