Občan

Informácie o ochrane lesov pred požiarmi a spaľovaní horľavých látok, bylín, kríkov a stromov

Extrémne horúčavy spôsobili, že stále pretrváva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Z dôvodu zvýšeného výskytu požiarov v prírodnom prostredí Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave upozorňuje občanov, aby sa vyhli manipulovaniu s ohňom tam, kde môže požiar ľahko vzniknúť.  

Kompletné informácie o ochrana lesov pred požiarmi a spaľovaní horľavých látok a vypaľovaní porastov bylín, kríkov a stromov nájdete v týchto dvoch dokumentoch: 

 Ochrana lesov pred požiarmi 

 Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve a vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov

5.8.2022 11:45

 
Chcete vedieť, čo je nové?