Občan

Kolaudačné rozhodnutie na časť stavby "CTPark Trnava, Modranka" v rozsahu "SO-03.05 Komunikácie a spevnené plochy", stavebník CTP Slovakia, s.r.o., lokalita - areál CTPark

Dňa 04. marca 2020 bolo na úradnej tabuli mesta Trnava zverejnené kolaudačné rozhodnutie na časť stavby "CTPark Trnava, Modranka" v rozsahu "SO-03.05 Komunikácie a spevnené plochy", stavebník CTP Slovakia, s.r.o., lokalita - areál CTPark. Uvedené rozhodnutie bude zverejnené v lehote do doby nadobudnutia jeho právoplatnosti. Súbežne bolo zadané zverejnenie aj na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli  na ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS).

4.3.2020 14:35

 

Súvisiaci obsah