Občan

Kolaudačné rozhodnutie na stavbu "Tvarová modifikácia nábytku, IKEA Industry Slovakia, o.z. Trnava" v rozsahu stavebných objektov uvedených v textovej časti, miesto - areál spoločnosti na Ulici Nitrianska

Dňa 09. októbra 2019 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnava vyvesené kolaudačné rozhodnutie na stavbu "Tvarová modifikácia nábytku, IKEA Industry Slovakia, o.z. Trnava" v rozsahu stavebných objektov uvedených v textovej časti, miesto - areál spoločnosti na Ulici Nitrianska. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené v lehote 15 pracovných dní.

9.10.2019 16:31

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?