Občan

Kolaudačné rozhodnutie - Obytný súbor Zátvor II., Ulica Veterná

Dňa 18. 07. 2018 bolo  na úradnej tabuli mesta Trnava vyvesené kolaudačné rozhodnutie č. OSaŽP/33001-47934/2018/Ivá zo dňa 17. 07. 2018   na stavbu „Obytný súbor Zátvor II., Ulica Veterná – v rozsahu stavebného objektu SO 104.1  Bytový dom B04 – sekcia A, nachádzajúcej sa na Novomestskej ulici v Trnave.

Navrhovateľ:  Arboria BD4, s. r. o., Legionárska 10, 811 07 Bratislava-Staré Mesto

Rozhodnutie vyvesené v lehote 15 dní.

Rozhodnutie

18.7.2018 14:49

 
Chcete vedieť, čo je nové?