Občan

Kolaudačné rozhodnutie stavebného úradu – povolenie užívania stavby: „CTPark Trnava, Modranka“, lokalita Od Zavarského, za areálom CTParku Trnava, Zavar, v rozsahu zverejnených stavebných objektov

Dňa 24. februára 2020 bolo za úradnej tabuli Mesta Trnava zverejnené verejnou vyhláškou: Kolaudačné rozhodnutie stavebného úradu – povolenie užívania stavby: „CTPark Trnava, Modranka“, lokalita Od Zavarského, za areálom CTParku Trnava, Zavar, v rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov: SO-01,17 Výrobno-skladová hala TRN 17, PS-06.17 Vonkajší diesel agregát TRN 17, PS-06.06.17 Technológia trafostanice, PS-03.17 Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia TRN 17. Rozhodnutie bude zverejnené až do nadobudnutia jeho právoplatnosti. Súbežne bolo zadané zverejnenie aj na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli  na ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS).

 

24.2.2020 14:17

 

Súvisiaci obsah