Občan

Kolaudačné rozhodnutie stavebného úradu – povolenie užívania stavby: CTPark Trnava Modranka, lokalita Od Zavarského za areálom CTParku Trnava, Zavar, v rozsahu zverejnených stavieb

Dňa 02. marca 2020 bolo za úradnej tabuli Mesta Trnava zverejnené verejnou vyhláškou: Kolaudačné rozhodnutie stavebného úradu – povolenie užívania stavby: CTPark Trnava Modranka, lokalita Od Zavarského, za areálom CTParku Trnava, Zavar, v rozsahu zverejnených stavieb. Rozhodnutie bude zverejnené až do nadobudnutia jeho právoplatnosti. Súbežne bolo zadané zverejnenie aj na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli  na ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS).

 

2.3.2020 9:15

 

Súvisiaci obsah