Občan

Kukučínova ulica bude od 2. septembra pre rekonštrukciu uzavretá

Miestna komunikácia na Kukučínovej ulici bude na 450 metrov dlhom úseku od Slnečnej ulice po Špačinskú ulicu od 8.00 h 2. septembra 2019 do 21.00 h 2. decembra 2019 úplne uzavretá. Dôvodom uzávery je rekonštrukcia miestnej komunikácie.

Obchádzková trasa bude možná po uliciach Špačinskej, Jána Hajdóczyho, Slnečnej a Jána Hlubíka a opačne. Vjazd do priľahlých ulíc bude možný z Ulice Jána Hajdóczyho, doprava na priľahlých uliciach bude obojsmerná.
Obchádzka pre mestskú autobusovú dopravu povedie v smere z mesta na Kopánku po uliciach J. Hajdóczyho a Slnečnej, kde budú zrealizované dočasné zastávky. V smere do mesta sa budú linky otáčať okolo stredového ostrovčeka na Ulici J. Hlúbika a pokračovať po Špačinskej ulici s náhradnou zastávkou pri obchodnej akadémii v zmysle osadeného prenosného dopravného značenia.
Investor je povinný v termíne do 31. 8. 2019 vyznačiť dočasné zastávky a aj vodorovné a zvislé dopravné značenie na obchádzkovej trase liniek mestskej autobusovej dopravy.
 

28.8.2019 12:15

 
Chcete vedieť, čo je nové?