Občan

Nahlasovanie domácich zabíjačiek a akcií so živými zvieratami

Nahlasovanie domácich  zabíjačiek

Oznamujeme občanom, že pretrváva povinnost nahlasovania domácej zabíjačky, týkajúcej sa ošípaných a hovädzieho dobytka aspoň 1 deň vopred na miestne príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (§ 23 zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov). Nahlasovanie domácej zabíjačky hovädzieho dobytka je potrebné z dôvodu odberu vzoriek na BSE a likvidácie špecifického rizikového materiálu (predovšetkým mozog, miecha, črevá).

  • Miesto nahlasovania domácej zabíjačky:
    Regionálna veterinárna  a potravinová správa Trnava,
    Zavarská 11, 918 21  Trnava
    tel: 033/5501447, 033/5922111, fax: 033/ 5501 407,
    e-mail:rvstto@svssr.sk

Nahlasovanie domácich zabíjačiek ošípaných je nutné vykonať aj keď podľa usmernenia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava vydaného v roku 2012 sa v okresoch, ktoré sú v pôsobnosti RVPS Trnava (okr. Trnava, Piešťany, Hlohovec) nebudú odoberať vzorky na laboratórne vyšetrenie svalovca – Trichinella ošípaných z domácich zabíjačiek.

Nenahlásenie domácej zabíjačky (ošípaných a hovädzieho dobytka) je podľa § 48 zákona o veterinárnej starostlivosti klasifikované ako priestupok, za ktorý je možno uložiť pokutu od 400 do 1000 EUR.

Nahlasovanie akcií so živými zvieratami

Zo zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov § 37 vyplýva pre fyzické a právnické osoby povinnosť nahlásenia okrem iného aj rôznych akcií so živými zvieratami ako sú napr. výstavy, súťaže.

Táto povinnosť vyplýva pre orgány územnej samosprávy z § 38 zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v prípade, ak je obec zriaďovateľom takejto akcie.

11.5.2012 12:42

 
Chcete vedieť, čo je nové?