Občan

Nájomné a sociálne byty vo vlastníctve Mesta Trnava k 1. februáru 2023

Nájomné a sociálne byty vo vlastníctve Mesta Trnava k 1. februáru 2023

Zoznam voľných bytov  

  • Zoznam uchádzačov o pridelenie nájomného bytu nižšieho štandardu

Byty nižšieho štandardu 

  • Zoznam uchádzačov o pridelenie obytnej miestnosti

Ubytovňa

  • Zoznam uchádzačov o pridelenie nájomného bytu na Ulici Veternej 18C-F v Trnave

Veterná 18-C-F

  • Zoznam uchádzačov o pridelenie nájomného bytu na Coburgovej ulici 60A-C v Trnave

Coburgova 60 A-C

  • Zoznam uchádzačov o pridelenie nájomného bytu na Ulici J.G. Tajovského 20-21 v Trnave

J. G. Tajovského 20-21 

  • Zoznam uchádzačov o pridelenie nájomného bytu na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave

V. Clementisa 72-83

  • Zoznam uchádzačov o pridelenie nájomného bytu na Ulici Františkánskej 3 a 24 v Trnave

Františkánska 3-24

  • Zoznam uchádzačov o pridelenie nájomného bytu pre starobných a predčasných starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 51 v Trnave

V.Clementisa 51 

31.1.2023 14:29