Občan

Nájomné a sociálne byty vo vlastníctve Mesta Trnava k 27. februáru 2023

1.3.2023 13:53