Občan

Nájomné a sociálne byty vo vlastníctve Mesta Trnavy k 1. januáru 2022

3.1.2022 15:19

 
Chcete vedieť, čo je nové?