Občan

Nájomné a sociálne byty vo vlastníctve Mesta Trnavy k 1. januáru 2023

28.12.2022 14:12