Občan

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Novostavba výstavno - predajnej haly Trnava“, Seredská cesta, Trnava – Modranka

Dňa 03. septembra 2019 bola na úradnej tabuli Mesta Trnavy zverejnená informácia o podaní žiadosti - návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Novostavba výstavno - predajnej haly Trnava“, miesto stavby: Seredská cesta, Trnava – Modranka, na pozemku parc.č: 387/42, 387/124, 387/132, 387/133 – objekt. Návrh bol posudzovaný v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Dokument je prístupný na stránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vystavno-predajne-centrum-merkury-market-trnava-vystavno-predajna-hala

3.9.2019 15:25

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?