Občan

Návrh VZN, predkladaný na rokovanie mestského zastupiteľstva ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Trnava

25.6.2020 9:33

 
Chcete vedieť, čo je nové?