Občan

Od 1. júna bude čiastočná uzávera Špačinskej cesty

Z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia bude nutná čiastočná uzávera ulice Špačinská cesta.

Pre žiadateľa

Obchodné meno: Pfeiffer SK s.r.o.

Sídlo:                     Kvetinárska 6, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice

IČO:                       46670815

Dôvod uzávierky: Rekonštrukcia vodovodného potrubia

Druh uzávierky:    čiastočná

Doba uzávierky:   od 01.06.2023 do 31.10.2023 

Úsek a dĺžka uzávierky: Špačinská cesta v dĺžke cca 1km, od križovatky s ulicou Krupská po križovatku s ulicou Kukučínova, jeden jazdný pruh v smere od Ul. Krupská                     

Popis a dĺžky obchádzok: obchádzková trasa nie je potrebná, podľa dočasného dopravného značenia


 

26.5.2023 13:32