Občan

Od pondelka 23. januára bude uzávierka Beethovenovej ulice

Z dôvodu zistenia poruchy väčšieho rozsahu na teplovode, bude nutná uzávierka na ulici Beethovenova.

Pre žiadateľa: STEFE Trnava s.r.o., Františkánska 16,  917 32 Trnava

Dôvod uzávierky: porucha teplovodu

Doba uzávierky: od 23.01.2023 od 8.00 h do 28.02.2023 do 16.00 h 

Úsek a dĺžka uzávierky: úsek medzi OST Prednádražie 2/3 po DC Beethovenova 20 v dĺžke cca 20 m

Popis obchádzky: cez ulice J. G. Tajovského, Mozartova, Čajkovského, Beethovenova, Botanická

19.1.2023 11:18