Občan

Okružná križovatka Bratislavská - Strojárenská v Trnave, I. etapa

Dňa 28. februára 2012 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené rozhodnutie verejnou vyhláškou o umiestnení stavby: Okružná križovatka Bratislavská - Strojárenská v Trnave, I. etapa. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnavy v lehote 15 dní.

29.2.2012 3:19

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?