Občan

OMV Zeleneč - tlaková kanalizačná prípojka, OMV Slovensko s.r.o., Bratislava

Na úradnej tabuli Mesta Trnavy bolo vyvesené rozhodnutie verejnou vyhláškou o umiestnení stavby: OMV Zeleneč - tlaková kanalizačná prípojka, OMV Slovensko s.r.o., Bratislava. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnavy v lehote 15 dní.

18.1.2012 12:51

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?