Občan

Oznam o úplnej uzávierke miestnej komunikácie na Bulharskej ulici v Trnave pri predajni Ford od 4.9.2014

Mestský úrad v Trnave, úsek dopravy informuje o úplnej uzávierke miestnej komunikácie na Bulharskej ulici v Trnave pri predajni Ford z dôvodu havárie na teplovodnom potrubí.
Termín uzávierky je od 4. septembra 2014 od 08.00 hodiny do 21. septembra 2014 do 24.00 hodiny.
Obchádzková trasa vedie po uliciach Priemyselná a Nitrianska, resp. po Priemyselnej ulici a Mikovíniho.

Za práce pod ochranou uzávierky zodpovedá AXEL TT , s.r.o., Ulica Šafárikova 18, 917 08 Trnava, zodpovedný pracovník Ing. Milan Hrdina, tel. č. 0903 431 017.

4.9.2014 13:10

 
Chcete vedieť, čo je nové?