Podnikateľ

Oznámenie o priamom prenájme predajných stánkov

Správa majetku mesta Trnava, p.o. Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava  v súlade s bodom 5 § 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, Správa majetku mesta Trnava, p.o.

 

poskytne do prenájmu predajné stánky  v objekte kúpaliska  Kamenný mlyn Trnava, Kamenná cesta

 

Oznámenie

 Zmluva o nájme predajných stánkov

1.7.2021 11:30

 
Chcete vedieť, čo je nové?