Občan

Oznámenie výsledku výberového konania : riaditeľa/ky ZŠ s MŠ Ulica Kornela Mahra

Oznámenie výsledku výberového konania     

na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy s materskou školou Ulica Kornela Mahra 11, 917 01 Trnava   

Dňa 16.3.2023 bolo vyhlásené výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy s materskou školou Ulica Kornela Mahra 11, Trnava. Výberové konanie sa uskutočnilo 2.5.2023 a zúčastnili sa ho dvaja uchádzači.   

Rada školy na základe výsledkov výberového konania sa nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy uzniesla navrhnúť zriaďovateľovi vymenovať do funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Ulica Kornela Mahra 11, Trnava uchádzača L. V.  

12.5.2023 10:50