Občan

Ponuka voľných nebytových priestorov Kina Hviezda

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava v súlade s bodom 3 § 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, poskytne do prenájmu nebytové priestory kina Hviezda Trnava, Paulínska 1, situované na I. podlaží budovy, s vchodom od Paulínskej ul.

Oznámenie o priamom prenájme nebytových priestorov Kina Hviezda

3.7.2017 9:48

 
Chcete vedieť, čo je nové?