Občan

Pozvánka na 2. mimoriadne zasadanie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

P O Z V Á N K A

s čl. 8 Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

z v o l á v a m

2. mimoriadne zasadanie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

vo volebnom období 2014 - 2018, ktoré sa uskutoční

1. júna 2015 (pondelok) o 1600 h

v konferenčnej sále trnavskej radnice, Ulica Hlavná č. 1 v Trnave

 

Dokumenty na 2. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

 

> > >  PRIAMY PRENOS ZO ZASADNUTIA  < < <

1. júna 2015 od 16.00 h


Program

  • a/ Otvorenie
  • b/ Určenie overovateľov, zloženie pracovného predsedníctva, voľba návrhovej komisie, voľba volebnej komisie, schválenie programu rokovania

1.1  Predaj pozemku v areáli Slávia na Rybníkovej ulici v Trnave - návrh kúpnej zmluvy /AQUA-RELAX, s.r.o., Trnava/

  • Rekapitulácia uznesení
  • Z á v e r

JUDr. Peter Bročka, LL.M.

Lokalita

GPS:
N 48.37654679068574 / E 17.58521229283747

27.5.2015 16:55

 
Chcete vedieť, čo je nové?